Rasadnik GROZD, Lađarević Petar i Aca

Grozd

Jezgrasto voće

orah badem badem badem kesten lesnik lesnik

U botaničkoj sistematici voćke su kao i sve ostale biljke podeljene odnosno klasifikovane u redove, familije, podfamilije, rodove, vrste itd. U voćarstvu je klasifikacija znatno uprošćena i izvršena je prema pomološkoj podeli plodova, jer to najbolje odgovara praktičnim potrebama.
Po ovoj klasifikaciji voće je razvrstano u sledeće grupe:

III. Grupa - Jezgrasto voće — u ovu grupu ulazi voće sa tvrdom ljuskom oko jezgra, i to: orah, kesten, leska, badem. Ovde ovo razvrstavanje potpuno odstupa od botaničkog razvrstavanja.
Da bi se ujednačile i neke morfološke oznake kod voća ove grupe, preporučuje se:

  • da se pod imenom leska podrazumeva voćka (biljka), a pod imenom lešnik samo plod leske;
  • da se pojedini delovi plodova ovako imenuju: jezgra za semenku oraha i Iešnika, ljuska za tvrdi deo (endokarp) oko semenke, lupina za zeleni omotač(oplođe, klapinu) samo za orah.

KESTEN

Sadnice PITOMOG KESTENA (jestivi) - Rasadnik Grozd - sorte: Pitomi kesten


ORAH

Sadnice KALEMLJENOG ORAHA - Rasadnik Grozd - sorte: Šainov, Domaći sejanac


BADEM

Sadnice BADEMA-Rasadnik Grozd - sorte: Teksas, Markoni, Domaći mekušac


LEŠNIK

Sadnice KALEMLJENI LEŠNIK (stablašice) - Rasadnik Grozd-sorte: Istarski dugi, Halski džin, Tonda đentile, Romana, Ludolfov, Rimski kao i sorte žbunastih formi

Pogledajte i ostale proizvode Rasadnika Grozd
Telefoni: 063 813-1370 ili 037 723-392
www.grozd.co.rs

Cene

Cene jezgrastog voća nalaze se u delu sa opisom.

Hvala na ukazanom poverenju!

Lađarević Petar i Aca
37244 Medveđa, Srbija

Phone:

+381 37 723392
+381 63 8131370
+381 63 464096
e-mail:
grozd3@gmail.com

NARUČITE ODMAH 063 81 31 370 ISPORUKA U ROKU OD 24h